Priser

Solhöjdens

        Elektriska AB

Vi har valt att behållla samma priser under                  2020

Priser hos Solhöjdens Elektriska AB


Prislista gäller 20190101-20201231


Ordinarie timdebitering är 490 kr/tim + moms

Gäller vardagar 07.00 - 16.00

Servicebil: 40 kr/tim + moms per timme för service bilen.


Minsta debitering: 2 timmar, därefter varje påbörjad 30 min


Förhöjd timdebitering: 980kr/tim + moms

Gäller vardagar 16.00 - 07.00 samt helger dygnet runt


I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande:

Resa till och från arbetsplatsen, ev. anskaffning av material, faktisk tid på plats, tidrapportering, avstädning, ev. sophantering


Det tillkommer eventuellt avgift för parkering och trängselskatt.


Vi jobbar endast med kvalitets material och lämnar garanti enligt gällande regler.


Pris exempel:


Installation av jordfelsbrytare på hus/lägenhet med 1 st elcentral - 3000kr inkl moms.

Obs !! Kan tillkomma tid för eventuell lokalisering av jordfel i huset.

Byte av elcentral

Ny elcentral med automat-säkringar av märket Hager. Jordfelsbrytare som skyddar hela huset. Pris exempel innehåller 30 st säkringar och vit dörr.

Pris 14000 inkl moms

Obs !! Kan tillkomma tid för eventuell lokalisering av jordfel i huset.


Mindre elcentral (som på bilden)

Elcentral med 12 st säkringar och med jordfelsbrytare och vit dörr.

Pris 7000 inkl moms ( efter rot 5200)

Obs !! Kan tillkomma tid för eventuell lokalisering av jordfel i huset.

Kontakt


Solhöjdens Elektriska AB

Lövlund 4

14791 Grödinge


Magnus Ohlsson

0707-511447

magnus@solhojdensel.se


Magnus "Jerra" Jervanius

0722-511447

jerra@solhojdensel.se


Vi har givetvis F-skatt sedel

och ansvars försäkring

Copyright ® 2020 Solhöjdens Elektriska AB